Dialektprøve i lydskrift. Mariagerfjord Kommune. Rasmus Pedersen Mørkes henrettelse i Institut for dansk Dialektforskning (red.): Danske Dialekttekster I, 1967, s.50-51.
Så kom de jo til Klejtrup, og så om eftermiddagen, så kom folkene jo tilbage, og vi sad henne – der var et stendige ved den have her ved siden af, der ligger ved den gård herovre – dér sad vi en masse knægte for at se, kan vi sige (..) så sagde han, om han kunne købe et stykke mad, for han var blevet så sulten (..) og så spurgte han om, hvad det kostede.
Dialektprøve i lydskrift. Mariagerfjord Kommune. Rasmus Pedersen Mørkes henrettelse i Institut for dansk Dialektforskning (red.): Danske Dialekttekster I, 1967, s.50-51.
Af .

Dialekten i området har to køn og efterhængt artikel (i intetkøn : hu’seð); der bruges fællesdansk stød, men på jyske betingelser, dvs. ikke i ord som hjælp, kant, bank og heller ikke i verber som betale og forsvinde.

Som i andet nørrejysk hedder »jeg« a. Dialekten har v- i ord som vi og vej, men w- i vand og våd og efter hhwæm’ (hvem). D udtales som ð i forbindelser som ’få-ð’em (få dem) og ’ka-ði (kan de).

Fjorden danner skel mellem Himmerland og Ommersyssel, men grænsen mellem de to dialektområder er ikke skarp, og forskellene er ikke større end mellem den vestlige og østlige del af kommunen.

Mod nord og vest har man kunnet høre -lj i ord som vilj’, falj: (vild, falde), -nj (eller nasaleret vokal + j) i ord som enj’/˜ej’ og ronj:/rõj: (ind, runde), mens det i den østlige del blot hed vil’, fal:, en’, ron:. I ord som ãjes (Anders) og fõjen (funden) har den nasalerede udtale dog været brugt i det meste af området.

Også nægtelsen »ikke« havde forskellige former: e’t, e’ eller blot stød mod vest, it i sydøst og et nord for fjorden.

Der er næppe nogen, der i dag bruger alle disse dialekttræk, men mange midaldrende og ældre bruger stadig nogle af dem. De unges sprog er typisk meget standardnært, men med lokalt tonefald og fællesjyske træk som fjårten (fjorten), bleven (blevet), mo:di (modig) og stæ:di (stædig) med hårdt -d og vi ska ka klare os selv (vi skal kunne …).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt

Eksterne links