Befolkningsudviklingen i Dianalund 1921‑2021.
.
Befolkning og areal i Sorø Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.

Dianalund har en befolkning på 4.127 og et areal på 2,5 km2. Byen ligger 10 km nord for Sorø på en jævn moræneslette og afgrænses mod nord af Bøgeskov. Tølløsebanen har station i Dianalund mod nord, næsten omkranset af skoven. Alligevel er Dianalund ikke så meget stationsby som institutionsby med Epilepsihospitalet Filadelfia, hvis tilhørende institutioner og funktioner har dannet grundlag for Dianalunds bydannelse. I løbet af 1900-tallet voksede byen mod vest og inkorporerede den lille landsby Karsholte, som nu næppe anes i bybilledet. Fra 1970’erne anlagdes store parcelhuskvarterer i syd, og i sydvest og nordvest er der bygget til efter år 2000. Flere nedlagte institutionsbygninger, fx psykiatrihospitalet i Bøgeskovs sydøsthjørne, er omdannet til boliger. Filadelfia er kommunens største arbejdsplads, og indkøbscenteret Dianalund Centret benyttes både af lokale og udenbys kunder.

Stednavnets betydning

Stednavnet Dianalund er nævnt førstegang i 1855 på J.H. Mansas kort og i en kilde fra 1859 i formen Dianelund. Høje målebordsblade 1895 har formen Dianalund Skovfogedhus. Forleddet er kvindenavnet Diane, sikkert valgt med reference til den romerske jagtgudinde Diana. Efterleddet er substantivet lund »lille skov«, der som romantiserende efterled i et ungt husnavn er uden egentlig betydning. Navnet Dianalund konnoterer betydninger som »jagt«, »skov« og »idyl«.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale og nordøstlige Dianalund. Epilepsihospitalet Filadelfias lange vækstperiode har givet sig udslag i en varieret og åben bebyggelse øst for Holbergsvej. Ved Ventemøllevej ligger specialinstitutioner og indkøbscenteret Dianalund Centret. Mod nord ses stationen.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer