Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42049
Sted- og lokalitetsnummer
210205-14
Anlæg
Dige (kystsikring), Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 2017 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kystdige. Forbindelsesdiget er 925 m langt, op til 45 m bredt og op til 4,6 m højt. Omtrent midtvejs på diget fører en ca. 60 m lang og 9 m bred betonbro over Højer Kanal/Vidåen. Oven på digets krone ligger en asfaltbelagt vej. Asfaltbelægningen og trafiksikkerhedsskilte er ikke omfattet af fredningen, og kan vedligeholdes og udskiftes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKystdige. Forbindelsesdiget er 925 m langt, op til 45 m bredt og op til 4,6 m højt. Omtrent midtvejs på diget fører en ca. 60 m lang og 9 m bred betonbro over Højer Kanal/Vidåen. Oven på digets krone ligger en asfaltbelagt vej. Asfaltbelægningen og trafiksikkerhedsskilte er ikke omfattet af fredningen, og kan vedligeholdes og udskiftes som hidtil.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links