Dokk1 er et kulturhus i Aarhus, som åbnede i 2015. Det er en af de mest iøjnefaldende bygninger på Aarhus Havn. Dokk1 indeholder bibliotek, borgerservice, medier, café, projektrum, sale, studieceller og legeplads, og borgere i stort antal benytter huset.

Trukket helt ud i havnebassinet giver Dokk1 fra 2015 plads til både de historiske bygninger ved havnen og det moderne Europahuset ved Århus Å. Schmidt Hammer Lassen Architects har tegnet den mangekantede multifunktionsbygning, så den trods de store bygningskroppe virker let og imødekommende over for besøgende til bibliotek, borgerservice, café, legeplads, studieceller og sale.

.

Arkitektur

Den udfordrende opgave at samle mange funktioner og samtidig skabe et multimediehus har Schmidt Hammer Lassen Architects løst med et syvkantet, højt byggeri, der er placeret lige ud til havnen. Bygningen står som et glasprisme, der hviler over et overdækket byrum. Heri er funktioner som Letbanen, tilkørsel og underjordisk parkering for op til 1.000 biler samlet. Mod byen åbner Dokk1 sig med en bred, vifteformet trappe. Den fungerer som adgang til multimediehuset, men udgør samtidig i sig selv et byrum; et socialt mødested, der binder huset sammen med åen. Oven for trappen omkranses bygningen af et bredt dæk med skulpturelle legepladser udformet i træ.

Alle byggeriets linjer bliver brudt af diagonaler og forskudte planer, der gør det store bygningskompleks til en let, transparent konstruktion med vid udsigt til byen.

Kunst

Centralt i Dokk1’s store opholdsrum og udsigtsplads hænger Kirstine Roepstorffs Gong fra 2015. Det er en 7,5 m lang rørklokke, der slår, når der fødes et barn på Aarhus Universitetshospital. Bygningen er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects som et multifunktionelt hus, der rummer både borgerservice, bibliotek, multimedier, café, projektrum, sale, studieceller og legepladser. Huset er disponeret, så de mange forskellige funktioner kan benyttes samtidigt og med god plads til leg og fordybelse.

.

I og omkring Dokk1 er der flere væsentlige kunstværker. Elmgreen & Dragsets (Michael Elmgreen og Ingar Dragset) 11 × 25 m store værk Magic Mushrooms fra 2015 er installeret i parkeringshusets loft; her er en hel fiktiv storby bestående af 178 oplyste bygninger vendt på hovedet over beskueren. Kirstine Roepstorffs Gong fra 2015 er en 7,5 m lang rørklokke i bronze. Når en ny borger er født i kommunen, kan forældrene aktivere klokken direkte fra Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Videre læsning

Læs mere om Foreninger og frivillige i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige