I Det Midtjyske Søhøjlands bakkede landskab ligger Dover Kirke højt og frit. Mod nord og øst har kirkegården ahorn som randtræer. De regelmæssige gravstedsrækker er for en stor del erstattet af græsflader, hvor de tilbageblevne gravsteder ligger som spredte øer. Store, gamle taks fra de tidligere gravsteder er bevaret som havehistoriske elementer. Det har også inspireret til taksplantninger i et gravanlæg udformet af landskabsarkitekt Gunver Vestergaard.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde