Dragør Kirkegård ligger midt i Dragør. Den ældste del af kirkegården er frodig med en gammel lindeallé langs østsiden, stedsegrønne træer og store, gamle hækkransede gravsteder, hvor gravminderne afspejler byens tidligere hovederhverv, fiskeri og skibsfart. I den sydlige del rummer skovplantningens lysning både fællesgrav, urnegravsteder og urneplæne med liggende gravminder.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde