Drostholm Voldsted i Tingskov består af to banker omgivet af endnu fugtige grave. Den østlige, nærmest kvadratiske banke er 5‑6 m høj og måler ca. 28 × 28 m ved foden. Der er ikke foretaget arkæologiske udgravninger på stedet, men på bankens topflade er der gjort fund af middelalderlige munkesten, der kan tænkes at stamme fra herregården. Mod vest, adskilt ved en voldgrav, findes en cirkulær banke med en diameter på ca. 35 m med en forhøjning på midten. De to banker adskilles og omkranses af en 4‑9 m bred voldgrav, der mod nord, øst og syd har været omgivet af en nu kun delvis bevaret ydervold. Mod vest har det sumpede terræn ydet beskyttelse. Sydvest for borgbankerne er det et plant, 150 x 50 m stort område, som afgrænses af grøfter og lave volde. Her menes økonomibygningerne at have ligget. Borgen skal formentlig dateres til 1300-tallet, og den omtales første gang i 1366, hvor kong Valdemar Atterdag konfiskerede den fra adelsmanden Kristian Kaas. Muligvis har der forud for dette været kamphandlinger omkring og på borgen. Beliggenheden af Drostholm indikerer at kongemagten søgte at kontrollere færdslen i området. I området omkring bankerne er der med detektor gjort fund af armbrøstbolte og spydspidser samt hesteudstyr som hestesko, bidsler og sporer. I ca. 1386 blev borgen nedlagt, og jorden skænket til Tamdrup Kirke.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder