Dueholms bevarede nordfløj set fra syd.
.

På Dueholm ved Nykøbing M lå i senmiddelalderen et johanniterkloster. Det blev stiftet af biskop Svend af Børglum omkring 1370. Munkene fik ansvar for Sankt Clemens Kirke i Nykøbing M samt byens helligåndshus og hospital for spedalske, ligesom de formentlig også selv drev et hospital ved klosteret. Den primære indtægt kom fra ældre, adelige pensionærer, både mænd og kvinder, der til gengæld for godsgaver fik bolig og kost på klosteret.

Efter Reformationen i 1536 blev klosteret omlagt til kongelig og siden adelig herregård. I 1909 blev der indrettet museum i den sidste tilbageblevne bygning, der formentlig var klosterets møllehus. I lighed med andre johanniterklostre har anlægget ikke udgjort et sluttet firfløjet anlæg. Spredte udgravninger i det tidligere klosterområde, der nu er bebygget, har afsløret spor efter adskillige klosterbygninger, som i nogle tilfælde kan genfindes på en tegning i Resens Atlas (1677). Af det omfattende klosteranlæg er i dag kun bevaret én bygning, som siden 1909 har huset Morslands Historiske Museum. Kirken og resten af klosteret lå sydvest herfor.

Den senmiddelalderlige del af den bevarede bygning er 12,5 x 9,5 m og står på kraftige kampestensfundamenter. Den rummer én og en halv etage over en kælder. Tagrummet er indrettet med styrtrum (mellemrummet mellem bindbjælken eller bjælkelaget og tagremmen), og det middelalderlige egetagværk er endnu bevaret. Bygningens facade prydes af otte delvis genskabte vinduesåbninger indsat i spidsbuede stik. Tidligere lå et vandløb umiddelbart øst for den middelalderlige gavl, og det er foreslået, at bygningen i klostertiden var en vandmølle. Også i Dueholm Mejeri indgår rester af murværk fra en middelalderlig bygning, som oprindelig synes at have været 45 m lang og 8 m bred. Ifølge ældre synsforretninger var bygningen i to stokværk.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre

Eksterne links