Det anseelige voldsted Dynæs står med sine stejle sider på et næs i Julsø. Den nærmest kvadratiske borgbanke måler ca. 60 × 68 m og rejser sig ca. 10 m over det omgivende terræn og ca. 12 m over søens overflade. Banken har tidligere været omgivet af vandfyldte voldgrave og menes at have haft en ydervold mod øst. Ved mindre arkæologiske undersøgelser omkring år 1900 er der på bankens topflade fundet bygningsrester i form af kampesten og munkesten. Der er desuden registreret pæle i voldgraven, der måske stammer fra en vindebro.

Borgen kendes fra skriftlige kilder og er første gang omtalt i 1360, hvor kong Valdemar Atterdag skødede »Dyrnes« til ridder Palne Jonsen Munk, der tilhørte den nærmeste kreds omkring kongen. Borgen var formentlig på private hænder til 1444, hvor den blev overtaget af Aarhusbispen Ulrik Stygge, og den forblev i bispestolens eje indtil Reformationen, hvor den blev inddraget af kronen.

Hvilken relation Dynæs har haft til det nærliggende voldsted Gammelkol, vides ikke.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder