Oversigtsfoto
.
4661, oversit set fra N
.
4660, oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200271
Sted- og lokalitetsnummer
180703-203
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruin af dyrefold. Dyrefolden er ca. 25 m i diameter og er omgivet af en ca. 0,7 m høj vold. I vestsiden findes en åbning.

Undersøgelseshistorie

2009
Museal rekognoscering - Holstebro MuseumDyrefold i lynghede. Rund fold med lyngklædt dige hele vejen rundt. I bunden lidt fugtigt. Tydelig åbning i diget mod vest.
2011
Diverse sagsbehandling - Holstebro MuseumFormodet dyrefold opdaget i forbindelse med tilsyn med fredede fortidsminder i 2009. Genfundet på reliefkort i 2011.
2018
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneDyrefold i hede. Volden er ca. 0,7 m høj, og selve folden er 25 m i diameter. Indgang mod vest.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links