Oversigtsfoto sf V
.
Oversigtsfoto sf Ø
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290531
Sted- og lokalitetsnummer
180603-75
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2905:31 Ruin af dyrefold. Den rektangulære dyrefold er 8 x 11 meter og orienteret NV-SØ. Volden er 0,5 m høj. Åbning i SV-siden.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterKreaturfold/Pinsebod
2016
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneMindre rektangulær fårefold, med lave diger omkring og indgang. Ligger på gammel hedejord, som nu er vokset til og blevet en mindre skov.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links