4886, oversigt set fra S
.
4885, oversigt set fra NV
.
4884, oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240228
Sted- og lokalitetsnummer
180413-16
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af dyrefold 1992: Studefold, bestående af en ringformet, ca. 1 m høj og 6 m bred vold med en diameter på ca. 24 m (indvendigt mål). Volden har indgang mod nord.* ------------------- * OBS. I det originale, tinglyste dokument står der mod SYD

Undersøgelseshistorie

1991
Museal besigtigelse - Ringkøbing Museum
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceStudefold fra nyere tid. Ringformet anlæg bestående af en vold, der er 5-6 m bred og 1 m høj med tværmål på ca. 30 m. Volden er sunket sammen. I N og S er volden gennembrudt af skovvej.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStudefold. Ringformet vold, 5-6 m. bred. Indre diam. ca. 24 m. Volden er i N og S gennembrudt af skovvej men er trykt på 4 cm.-kortet med udgang mod syd. Fra volden i Ø ind mod anlæggets centrum er en sænkning, op til 7-8 m. bred og 10-11 m. lang (i N-S). Tæt indenfor volden i S står et skur, der ser ud til at blive brugt som sommerhus. Tæt indenfor den V-lige del af volden er en brændestabel. Bevokset med græs og krat af lærk, fyr og løv. I lille plantage eller lund. Tinglyses. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterTinglysning af dyrefold 1992: Studefold, bestående af en ringformet, ca. 1 m høj og 6 m bred vold med en diameter på ca. 24 m (indvendigt mål). Volden har indgang mod syd.* ------------------- * Mod syd er rettet på dokumentet med blyant til nord! *** Nyberejsningstekst *** Studefold. Ringformet vold, 5-6 m. bred. Indre diam. ca. 24 m. Volden er i N og S gennembrudt af skovvej men er trykt på 4 cm.-kortet med udgang mod syd. Fra volden i Ø ind mod anlæggets centrum er en sænkning, op til 7-8 m. bred og 10-11 m. lang (i N-S). Tæt indenfor volden i S står et skur, der ser ud til at blive brugt som sommerhus. Tæt indenfor den V-lige del af volden er en brændestabel. Bevokset med græs og krat af lærk, fyr og løv. I lille plantage eller lund. Tinglyses.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links