Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0915150
Sted- og lokalitetsnummer
100203-397
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1939 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 09151:50 Dyrefold. Jordvold omkring et 45 x 30 m stort rektangulært areal, orienteret øst-vest. Volden er 1,2 m bred og 1,2-1,5 m høj. I den vestlige kortside er der en ca. 3 m lang åbning. Kun jordvolden er omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumDyrefolden udgøres af en Ø/V-orienteret, rektangulær jordvold med en indre dimension på 30 x 45 meter. Jordvolden er bevaret i en højde af 1,2-1,5 meter. Der synes ikke at indgå sten i konstruktionen. Voldens bredde er foroven 0,9-1,0 meter og 1,2 meter forneden. Den er vegetationsløs men den østlige halvdel er beplantet af nu 30 meter høje graner. Volden er præget af stedvis naturlig erosion. Let forskudt vest for midten af den vestvendte kortside ses et ca 3 meter bredt gennembrud, tolket som indgangsparti. Folden kan ses med digesignatur på de høje målebordsblade.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links