Detalje - norddiget set fra øst
.
Oversigtsbillede -set fra S
.
Oversigtsbillede -set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360652
Sted- og lokalitetsnummer
200107-260
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fold ved Fæsted Et ca. 30 x 30 m stort areal, der er indhegnet af 2-3 m brede og indtil 1,5 m høje jorddiger. Ved dets sydside ligger en tilsva- rende ca. 12 x 12 m stor indhegning er der i den sydlige del af det østre dige en ca. 3 m bred åbning og i det vestre dige 2 åb- ninger, den nordlige i forbindelse med en skovvej, der fra nord- vest fører ind til folden. I den lille indhegning er der en åb- ning ved det nordvestlige hjørne af det vestre dige. Fold og di- ger er lyngbevokset og ligger i Fæsted plantage umiddelbart syd- vest for Lysenbjærg bakke. Fredningsgrænsen forløber langs den ydre fod af jorddigerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1107/69. Sb. 20.01.07-260. Ifølge en optegnelse i 2. afdelings arkiv fra K.Uldall 1921 skulle der VSV for Fæsted ligge en gammel fold, bestående af en ringformet jordvold. Ved mit besøg i Fæsted den 11. november 1968 efterlyste jeg i samtaler med historisk interesserede i byen denne fold, men forgæves. Den var ganske ukendt. Mine hjemmelsmænd drøftede imidlertid om aftenen sagen med andre Fæsted-boere, og dagen efter blev jeg i Haderslev ringet op af gårdejer Jens Pauelsen, Fæsted, som meddelte, at man var kommet i tanke om, at der i Fæsted Plantage lå en firkantet fold, som efter traditionen ikke blot var anvendt til kreaturer, men også havde tjent som tilflugtssted for byens folk i ufredstider. Denne fold ligger ca. 3000 meter VNV for Fæsted by, umiddelbart SV for bakken Lysenbjærg. På atlasbladet 1:40000, hvor folden er indtegnet som et kvadrat, ses den at ligge på Fæsted Hede, men området er nu nåleskov og indgår i Fæsted Plantage. Da man o. 1930 beplantede heden, undlod man pietetsfuld at berøre folden, som derfor ligger uforstyrret i en lysning i den tætte plantage, tilgængelig ad en skovvej fra NV. Folden, der er særdeles velbevaret, må anses for fredet. I deklarationen kan den beskrives således: En af jorddiger indhegnet fold i Fæsted Plantage. Folden består af en ca. 30 x 30 meter stor, kompasret beliggende kvadratisk indhegning, ved hvis sydside der ligger en tilsvarende, men mindre indhegning med en sidelængde på ca. 12 meter. Jorddigerne omkring folden er 2-3 meter brede og indtil 1,5 meter høje. I den store indhegning findes der sydligt i østdiget en ca. 3 meter bred åbning eller gennembrydning af diget, medens der i vestdiget er to sådanne åbninger, den nordligste ud mod en skovvej. I den lille indhegning findes en åbning nordligt på vestsiden. Fold og diger er bevokset med lyng. ... [Fortsætter] Besøgt den 13. november 1968 sammen med gårdejer jens Paulsen. Olaf Olsen
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDyrefold
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links