Oversigt set fra SSV
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282960
Sted- og lokalitetsnummer
010301-88
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst Hestefang. Et rektangulært stendige, ca. 1,2 m højt og 1,4 m ved bunden. 30 m langt og 12 m bredt. Den NV-lige langside er fælles med skovdiget. I NV en 5 m bred åbning langt skovdiget. Hestefangets dige går her, over en afstand af 7 m, ind i selve folden, parallelt med skovdiget.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderHestefang. Et rektangulært stendige, 30 m langt og 12 m bredt.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links