6273
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140239
Sted- og lokalitetsnummer
110108-39
Anlæg
Dyrefold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Et ufuldstændigt, utydeligt dige, i høj grad tilføget med sand, omkranser "-Lodbjerg gamle kirkegård-", som lokale folk stadig benævner stedet. Arealet der omkranses, er ca. 40 x 40 m stort. Tydeligst ses diget i N. I V er sandet føget her over diget og har utydeliggjort det. Hele S-siden mangler tilsyneladende. Men det findes formentlig under overfladen. Diget er, hvor det ses, med flyvesand, op til 1,2 m højt og op til 8 m bredt. Størst er det i N og V og aftager så i størrelse mod Ø. I 1985 gravede Nationalmuseet på stedet. Diget viste sig at være et stendige På den N-lige del af diget er mindestenen fr.nr.1402:40 opstillet

Undersøgelseshistorie

1976
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning for at påvise Lodbjerg gamle kirkegård. Der er tidligere gravet på stedet af Schultz for 2.afd (1941) samt privat udgravning i 1976. Undersøgelsen i 1985 tyder på, at den "gamle kirkegård" kun er en udateret kvæg- eller fårefold. Der fremkom ingen tegn på tilstedeværelse af kirkeruin/kirkegård på stedet.
1976
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1982
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ret udvisket dige, enkelt sted sås sten på formodet digeforløb. Henligger som hede med en del buske.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links