Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322232
Sted- og lokalitetsnummer
030602-9
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/12 1895, købt. Fritstående dyssekammer, bestående af 4 bæresten og 1 over- ligger på plads. Ingen høj. I ager. Fra deklarationen af 1895: I fredlysningen er indbefattet 4 fod jord rundt om dyssen fra de yderste sidesten.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Gravkammer, dannet af tre store Sten og en mindre Sten, der halvt lukker for den ØSØ Ende, hvor Indgangen er. Kamret, som er udgravet, og hvis Længderetning er ØSØ-VNV, er 6 1/2' langt, 4'9" bredt og 6' højt. Overliggeren ligger endnu paa sin Plads og er 8'3" lang, 6' bred og 3'9" tyk. Jordhøj eller Randsten findes ikke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1902
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Dyssekammer, bestaaende af 4 Bæresten og 1 Overligger paa Plads. Ingen Høj. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer bygget af usædvanligt store sten. 4 bæresten og 1 overligger. Gammelt affald, som naboen havde tænkt at fjerne i løbet af sommeren, derfor er der ikke sat frist på. Nybeplantning overholder de gældende betingelser. 70 m. hen til kant af grusgrav, der i denne ende er gået ud af drift. Nyplantning mellem grusgravskant og indtil 30 m. fra dyssekammeret skærmer af for næsten enhver adgangsmulighed. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer af usædvanlige dimensioner beliggende i skel. Nu næsten helt indeklemt af beplantning. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links