OS, set fra NNV
.
OS, set fra S
.
OS, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523511
Sted- og lokalitetsnummer
060406-89
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/1 1915, gdr. J.P. Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1915, Bornholms Museum. En aflangt firsidet stensat grav, sat af 2-3 sten i hver af langsiderne og 1 i hver af enderne; derover en anselig dæksten; mellem denne og bærestenene er indskudt 3 større sten. Gravens dybde nu 0,6 m. Umiddelbart ved gravens vest- side en større jordfast sten. 1 m jord udenom, regnet fra dækstenens yderkanter, medindbefattet. NMI: Som deklarationen. (stenkammer).

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSom Deklarationen (Stenkammer).
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmtrentlig firesidet gravkiste, 1 x 4,3 x 3,5 sat af relativt små bæresten, og dækket af en stor, i hovedsagen flad dæksten, der er opkilet med adskillige hovedstore (og større) sten indskudt mellem bære -og dæksten. Sidstnævnte måler 2,3 x 1,5 m, mens gravrummet er ca. 1,5 x 1,3 m. Umiddelbart V for dækstenen ses en jordfast stenblok ca. 1 m høj, denne synes at have indgået i graven som en del af kammerets V-væg. Beliggende på nordligt skrånende terræn ved bæk. Ca. 60 m V for fortidsmindet er sat en gittermast indgående i en højspændingsledning. Der ses ikke at være givet §-53 dispensation. H'jspændingsledning afsat på 4 cm kort på 1974-75 Bevoksning: 1986: Mos og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPlaceret sydvest for åen, cirka 10 meter fra vejkiste.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links