Dysse eller jættestue, Elleby

OS, set fra NNV
.
OS, set fra S
.
OS, set fra S
.

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523511
Sted- og lokalitetsnummer
060406-89
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst

Tingl.: 8/1 1915, gdr. J.P. Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1915, Bornholms Museum. En aflangt firsidet stensat grav, sat af 2-3 sten i hver af langsiderne og 1 i hver af enderne; derover en anselig dæksten; mellem denne og bærestenene er indskudt 3 større sten. Gravens dybde nu 0,6 m. Umiddelbart ved gravens vest- side en større jordfast sten. 1 m jord udenom, regnet fra dækstenens yderkanter, medindbefattet. NMI: Som deklarationen. (stenkammer).

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som Deklarationen (Stenkammer).
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Omtrentlig firesidet gravkiste, 1 x 4,3 x 3,5 sat af relativt små bæresten, og dækket af en stor, i hovedsagen flad dæksten, der er opkilet med adskillige hovedstore (og større) sten indskudt mellem bære -og dæksten. Sidstnævnte måler 2,3 x 1,5 m, mens gravrummet er ca. 1,5 x 1,3 m. Umiddelbart V for dækstenen ses en jordfast stenblok ca. 1 m høj, denne synes at have indgået i graven som en del af kammerets V-væg. Beliggende på nordligt skrånende terræn ved bæk. Ca. 60 m V for fortidsmindet er sat en gittermast indgående i en højspændingsledning. Der ses ikke at være givet §-53 dispensation. H'jspændingsledning afsat på 4 cm kort på 1974-75 Bevoksning: 1986: Mos og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
Placeret sydvest for åen, cirka 10 meter fra vejkiste.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links