375 randstene i N. Set fra N.
.
372 kammer. Set fra NØ.
.
370 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37234
Sted- og lokalitetsnummer
040513-15
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Forstyrret dysse i ager. Helt tilvokset med tjørn.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en forstyrret Dysse. Nogle Sidesten af en Grav og en Endesten er tilbage. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Dysse i Ager. Helt tilvokset med Tjørn, (der maa ryddes før der tages Stilling til Fredning) (Fredes indtil videre).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 1 x 9 m. Højen måler ca. 0,5 x 9 x 9 m ? Helt tilgroet med krat, så nærmere beskrivelse er umulig. Gennem krat anes 1 større sten, antagelig en nedskredet dæksten, der rager ca. 0,5 m op over højen. Ca. 1,5 m N for denne er en aflang bære?sten i NØ-SV'lig retning, fra et kammer ødelagt af tidligere plyndring / bevoksning ? Højen ser intakt ud - god pløjeafstand, der skimtes randsten hist og her, og der er også placeret marksten ca. 3-4 m N for dyssen - ikke rettet henvendelse til ejer. Den findes ret højt i et åbent landskab, ca. 250 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse (helt tilvokset) - i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links