Fortidsmindet set fra syd
.
Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381819
Sted- og lokalitetsnummer
090617-91
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dysse 0,5 x 10 m med 4 randsten.

Undersøgelseshistorie

1985
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssetomt? afd. 22, Østerskoven, i KAJBJERG SKOV. Bevokset med gamle fyrretræer. Beliggende ca. 20 m nord for MB nr. 3818:8 i skov. Består af en lav højning hvorpå ses enkelte formodede randsten, ca. 1/2 m høje over jordoverflade. Der står en sten placeret imod henholdsvis nord, syd, øst og vest. Undergrunden undersøgtes med stenspyd, og består af stenskærver. Højen bør fredes. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDysse 0,5 x 10,0 m med 4 randsten. I skov.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i løvskov. Af de tidligere beskrevne randsten ses tre. Den fjerde i vestsiden mangler. Derimod er der fremkommet tre nye sten, der ligger dybere i mulden end de øvrige. Der ses seks sten: tre mod nord, én mod øst, én mod syd og én mod sydvest. Mod syd ligger en enkelt sten inden for randstenskredsen. Syd og sydvest for fortidsmindet ligger flere sten med tilsvarende dimensioner som randstenene. De kan stamme fra fortidsmindet. Området og fortidsmindet er nyplantet med løvskov, bl.a. bøg. På og ved randen af fortidsmindet ses træstubbe.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links