Fortidsminde set fra vest, i forgrunden to jordfaste randsten
.
Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra vest, i forgrunden de to jordfaste randsten
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39148
Sted- og lokalitetsnummer
090415-24
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, ca. 1,50 m langt i N-S, sat af to sten i vest og to i øst, en stor skråtstillet endesten mod nord. Mod syd ses toppen af en større sten, muligvis en tærskelsten. I vestsiden er den sydligste bæresten væltet indad, den nordlige er trykket udad af et træ, der gror i kamrets NV-hjørne. Kun 0,50 m af stenene rager op over jordoverfladen.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer, N/S orienteret, sat af 2 bæresten i V, 2 i Ø og 1 i N. I S en smal, Ø/V stående sten, muligvis en tærskelsten. Indvendig måler kammeret 2 x 1,5 m. Midt i kammeret et bøgetræ. Kammeret står på toppen af en udflydende, ca 0,5 m høj højning, ca 10 i diameter. Umiddelbart SV for kammeret er en gammel, skålformet nedgravning, 0,6 m dyb, ca 5 m i diameter. Højningen bør inddrages i fredningen. Mål: 1x10x10 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links