0017 sten med skåltegn i NØ-side. Set fra NØ.
.
0014 sten med skåltegn i SV-side. Set fra V.
.
0012 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382458
Sted- og lokalitetsnummer
040509-44
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stensætning, ca. 1 m høj og 6 m bred, en halv snes større tildels jorddækkede sten ses. Mod NØ en stor sten med mindst 350 større og mindre skålformede fordybninger. Stensætningen tildels dækket af skovdige i udkanten af "Ølskov", bevokset med træer og buske.

Undersøgelseshistorie

1975
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStensætning, ca. 1 m. høj og 6 m. bred, en halv snes større, tildels jorddækkede sten ses. Mod NØ en stor sten med mindst 350 større og mindre skålformede fordybninger. Stensætningen tildels dækket af skovdige i udkanten af "Ølskov", bevokset med træer og buske.
1975
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalittomt delvis dækket af jordgærde i skovbryn. På østsiden af gærdet en større sten (dæksten til jættestue?) på hvis vandrette overside ses talrige skålgruber. En anden sten med skålgruber (ca. en snes) ses i vestenden af gærdet. Denne granitsten er kløvet så dele af "billedsiden" mangler. Der ligger en større bunke kvas ind over skålstenen på østsiden af gærdet. Stenene, der ligger øst for gærdet tegner ingen klar figur, men nogle af dem kan evt. være lagt af naturen selv. I hvert tilfælde er skovbunden generelt rig på morænefaste sten. . Grendyngen bør fjernes. 16/9-86 Genbesigtigelse: Grendynge forsvundet - alt i god orden. Flere bæresten af et jættestuekammer ses mellem de to skålsten. Mål: - højdemål. 12x8 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links