Kammerindre, set fra vest
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40185
Sted- og lokalitetsnummer
090111-14
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/10 1947 13/12 1982 Dyssekammer af 6 bæresten (1 væltet), stor dæksten. I have- anlæg. "Til den pr. 27. okt. 1947 tinglyste deklaration vedr. dysse- kammeret på matr.nr. 10a af Vejstrup by. Fredningen omfatter dyssen samt et areal omkring denne, ialt 10 x 10 m, således som det fremgår af vedlagte kortskitse." Ovennævnte tekst tinglyst ved deklarationen den 13. december 1982.

Undersøgelseshistorie

1875
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Anmeldelse fra privat - Odense Bys Museer
1978
Privat besigtigelse - Odense Bys Museer
1979
Privat besigtigelse - Odense Bys Museer
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningFredningen omfatter dyssen samt et areal omkring denne, ialt ca. 10 x 10 m, således som dette fremgår af vedlagte kortskitse.
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af jættestuekammer i højrest. Bevaret er østenden af et formentlig aflangt kammer. 6 bæresten, hvorpå hviler en meget stor dæksten med 1 eller 2 skåltegn på. Stenbrud og -bænk er opbygget af granitledstolper og udkløvede sten umiddelbart Ø for kammeret. Kammerets indre mål er 2,0 m/br., 1,6 m/l. Højresten markeres af 4 beton-M.S. og er noget strre end de i fredningstekst af 13.12.83 tinglyste 10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Selv om anlægget kun er rudimentært, er det af en vis storslået virkning. Beliggende synligt fra ret befærdet sognevej. Bevoksning: 1983: Græs
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links