Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37211
Sted- og lokalitetsnummer
040308-6
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/11 1890, ved byrådet. Dyssekammer, dannet af 3 bæresten og 1 nedskreden dæksten. I skov.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse, fredet ved Deklaration af 24 Novbr. 1890. Se Planche 10, B. MS. [På F-listen: Afd. 33]
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, dannet af 3 Bæresten og 1 nedskreden Dæksten. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskrivelse af dyssen.
1972
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå den udvæltede overligger findes 60-70 Skåltegn, og på den nordlige sidesten 20-25 skåltegn.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForstyrret dyssekammer, 1,5 x 4 x 2,5 m. Det findes i Ø-siden af tilvokset skeldige og består nu af 3 bæresten og 1 afvæltet dæksten. Den N- + V-lige bæresten antagelig in situ, fra et aflangt kammer i Ø-V'lig retning ?, den sydlige bæresten forskubbet ?, - dækstenen findes ved åbningen mod Ø. 1 mindre sten ca. 1 m SØ for dækstenen = tidligere tærskelsten ? Mange skåltegn på dækstenen, der rager ca. 1,5 m op over terræn. Kammer mål 1,6 x 0,7 m ?? Anden bevoksning : ramsløg. Den findes i skov, domineret af lidt ældre egeskov (egekrat). Sti lige S og V for kamret. Ligger på flade nedenfor bakker mod Ø, ca. 200 m fra offentlig vej.
2009
Museal besigtigelse - Sydvestsjællands MuseumBesigtigelse og dokumentation med frotager og skrålysfotografering af nordlige bæresten i fredet dyssekammer. Stenen bærer på både over- og inderside et hjulkors. Det er ikke tydeligt om hjulkorsene oprindeligt har haft fire eller otte "eger", idet der såvel på frotager som i skrålys kan anes et skråtstillet "ekstrakors" ved begge.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links