Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380626
Sted- og lokalitetsnummer
210104-11
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brolægning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lindet skov, art. 1, k.bl. 1, parc. II (I-1). Langhøj, ca. 35 m i NNV-SSØ-lig retning, ca. 19 m bred. Højen gennemskæres i SØ-NV-lig retning af en skovvej, der danner skel mellem afd, 13 og 7. Overfladen overalt ujævn, omridset udflydende. I højens V-side ligger en sten, der over jorden måler 0,8 x 0,85 m i tværmål og 0,5 m i højde. Bevokset med graner i skov.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLang, lav, noget udflydende Højning, c 35 M. lang i NNV-SSØ, 19-20 M. bred og c 0.80 M. høj. 13-16 M fra Sydenden er den skraat gennemskaaret af en Vej, der danner Afdelingsskel, i Bruddet ses spredt i dens flyvesandslignende Fyld en Del Haandsten og Stenfliser og en Del ligger henkastede efter Gravningen, der er foretaget i tysk Tid. Ca 24 M fra Sydenden ligger mod Vest en Sten, c 0.80 x 0.85 i Fladen med synlig Højde 0.50, den har en Brudflade mod Vest. Jeg skulde tro, at baade denne Højning og [sb.] No 10 hidrører fra Dyssetid. [sb.] No 10 minder stærkt om en Dyssehøjning, og Langdyssen [sb.] No 12 ligger i umiddelbar Nærhed af begge.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj. Ca. 35 m i NNV-SSØ-lig retning, ca. 19 m bred. Højen gennemskæres i SØ-NV-lig retning af en skovvej, der danner skel mellem afd. 13 og 7. Overfladen overalt ujævn, omridset udflydende. I højens vestside ligger en sten, der over jorden måler 0,8 x 0,85 m i tværmål og 0,5 m i højde. Bevokset med graner i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOrienterende undersøgelse af formodet langhøj eller langdysse. Udgraveren er i tvivl om anlæg 01 er menneskeskabt eller en naturlig højning. Ligeledes er det tvivlsomt, om der er tale om et kammer eller de ødelagte rester efter et sådant (anlæg 02). I højningen (anlæg 01) fandtes 2 steder dele af 1 uregelmæssig stenlægning, der ikke nærmere kunne bestemmes, samt 1 grube med ildskørnede sten og trækul. Der vil ikke blive foretaget yderligere ved mindesmærket på nuværende tidspunkt.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links