Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
390854
Sted- og lokalitetsnummer
220304-26
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af dyssekammer i ca. 1,25 x 13 m stor overpløjet høj. Af kamret ses i højens topflade overfladen af en stor sten mod SV og en mindre frostsprængt mod NØ. Over højen en nytrådt sti. Toppen ikke overpløjet på grund af stenene. Græsgroet i græsmark (kreaturfold). Tidl. C-høj, kunne ikke erkendes i terrænet 17.11. 1989/BP.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ret lille 1,5 m h. Heri et Dyssekammer i Retn. ØnØ-VsV., 1,5 m l. 0,75 m br., mindst 3/4 m d. Mellem Sidestenene ligger en sprængt Sten. Den 1 Endesten er 0,25 m lavere end Sidestenene, af disse er den nordre 0,6, den søndre 1 m br.
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlan af kammer.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af dyssekammer i ca 1,25 x ca. 13 m stor overpløjet høj. Af kamret ses i højens topflade, overfladen af en stor sten mod SV og en mindre, frostsprængt sten mod NØ. Over højen en nytrådt sti. Toppen ikke overpløjet på grund af stenene. Græsgroet i græsmark. (Kreaturfold).
1956
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3908:54, Status: C
1969
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1969
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1969
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af den nu overpløjede høj viste at centralgraven var et 4-stens dyssekammer, kammerets bund målte 2,25 x 1,15m. I kammeret fandtes 2 ravperler, den ene stridsøkseformet, en tværpil og en tyndnakket retøkse. Højen var omfattet af en stenkreds ca. 7m i diameter, lagt af flere lag sten. Nordøst for højen fandtes en 4,5m stor flad stenlægning uden direkte forbindelse med højen.Den indeholdt en afpløjet urnegrav.
1969
Museal udgravning - Haderslev Museum
1979
Privat opsamling - Haderslev MuseumFuldgrebssværd af bronze, ældre bronzealder. Fundet ved oppløjning ca. 4 år før H. Neumann foretog udgravning af sb. 26. i 1969. Antageligt fra en sekundær anlagt grav i samme høj. Overdraget til Nationalmuseet som Danefæ, og siden uddeponeret til Haderslev Museum (HAM 1050X1)

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links