dyssen set fra nord
.
dyssen set fra syd
.
oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38233
Sted- og lokalitetsnummer
040406-10
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 22/1 1897, F.C.C.C. Lehnsgreve B. Holstein, Holstein- borg pr. Rude. Dyssekammer, sammenskredet; kun 3 bæresten og den store skråtliggende overligger med ca. 10 skålformede fordybnin- ger ses.

Undersøgelseshistorie

1858
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Matrn. 2. ... kun 23 Skridt derfra [sb.9] er en Steensætning med en vældig Overligger - der er gledet ned til den ene Side - , næsten 5 Al lang, 3 Al bred og 2 Al tyk...Til Slutning bemærkes, at om alle foranførte Oldtidsminder haves intet Sagn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravkammer af sexsidet Form, 7' i Tværmaal, med 5 Sidesten og en mod den ene Ende i Kammeret nedfalden Dæksten. Et afsprængt Stykke af denne dækker over Indgangen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, sammenskredet, kun 3 Bæresten og den store skraatliggende Overligger med ca. 10 skaalformede Fordybninger ses.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse i have, 2 x 5 x 5 m, på svag højning, der måler ca. 5 x 5 x 0,2 m. Kamret er sammenskredet, 2 bæresten udvæltede mod N, 1 V og dækstenen er skredet ned i kamret og skråner mod Ø, hvor der anes skålgruber. Stenen er flækket, så den mod V hviler på et brudstykke, og mod S ses 1 større aflangt nedfaldet stykke. Højde nu ca. 1,8 m. Der ses småsten ved kamret. Den ligger i udkant af have, ud til offentlig vej. Ejer/beboere : 3823-2. Ejer : 3823-21 ? ** Seværdighedsforklaring ** Større dyssekammer ud til offentlig vej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links