Faktaboks

Ebbe Clemmensen
Født
17. april 1917, København
Titel
Arkitekt, professor
Virkested
Danmark

Biografi

Ebbe Clemmensen skrev i 1950 om sit guldmedaljeprojekt: "Folk må ikke være ængstelige for at gå derind, fordi de ikke er elegante nok eller velforsynede med penge." Med dette venlige og omsorgsfulde udsagn giver C. et ganske godt signalement af den særlige stemning, som præger arbejder fra C.s virksomhed i tegnestuefællesskab med Karen Clemmensen. K.C. og E.C. startede umiddelbart efter deres afgang fra arkitektsskolen med at deltage i arkitektkonkurrencer. Deres projekter er ofte blevet præmierede, og det er bemærkelsesværdigt, at ikke blot præmierede, men også en betragtelig del af deres ikke præmierede forslag er blevet virkeliggjorte. Det er videreudviklingen af dansk tradition og byggeskik, der kendetegner produktionen. Det træder markant frem i de store anlæg: Skive Seminarium, LO-skolen og kursuscentret i Helsingør. Store murede bygningslegemer lagt efter terrænets koter tegner anlæggene udadtil. Bygningskroppene samles indadtil om gårde og gangstrøg, som binder dem sammen i varierede rumforløb, domineret af kontakten mellem interiør og eksteriør. Mens de murede bygningsdele står tunge og lukkede, er gangstrøgene lette og luftige. Udførelsen af disse, med anvendelse af ubehandlet fyrretræ i loftsflader og vinduespartier og klinker på gulvfladerne, forlener, især i gård- og haverum, anlæggene med et orientalsk præg. Temaet tungt/let og ude/inde har fået en særlig udformning i Kildeskovshallen. Selve svømmehallen er opført i en let konstruktion, domineret af tagets hvidlakerede stålgitter. Eksempler på udformning af tagkonstruktioner, der minder om Kildeskovshallens findes i øvrigt i flere af K. og E.C.s tidlige konkurrenceforslag. Mens selve svømmehallen står let og spinkel mellem parkens træer, ligger de øvrige funktioner i lukkede bygninger, opført i mørkt murværk. Kildeskovshallen er måske det værk fra K. og E.C.s hånd, som tydeligst viser deres evne til på en gang at arbejde med det velkendte, betryggende og det nye, overaskende.

Genealogi

Clemmensen, Ebbe Thejll, *1917, arkitekt, professor. *17.4.1917 i Kbh. Forældre: Ark., arkæolog Mogens Becker C. og maleren Augusta Thejll. ~25.2. 1939 i Kbh. med ark. Karen Mundt (se Karen C.), *31.12.1917 smst., datter af ark. Holger M. og maleren Harriet Fischer- Jørgensen.

Uddannelse

Stud. 1936; Kunstakad. Kbh. okt. 1936-maj 1941.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links