Loppemarked i Ebeltoft af . Begrænset anvendelse

Ebeltoft

Ebeltofts ældste kvarterer er blandt Syddjurs Kommunes kendte udflugtsmål – her den brolagte Adelgade. I den gule bygning til højre lå det gamle apotek.
.
Børneliv og historie: Ebeltoft Vig på en julidag – med Ebeltoft og Fregatten Jylland i baggrunden.
.

Ebeltoft har en befolkning på 7.430 og et areal på 816 ha. Byen ligger 30 km øst for Aarhus og 28 km sydsydvest for Grenaa på vestsiden af halvøen Hasnæs. Det er den eneste af de østjyske byer, hvis havn vender mod vest. Ebeltoft ligger ved foden af et randmorænelandskab, hvis højeste punkt, Skelhøj, 61 m.o.h., ligger lidt øst for centrum af byen.

Fra søsiden er det fire store vindmøller, der byder velkommen til Ebeltoft og Djursland. Det markante havneanlæg med såvel trafik- og lystbådehavn vender mod sydvest ud til Ebeltoft Vig. Aktiviteterne på Færgehavnen er begrænset af de seneste års ustabile færgedrift med Molslinjen. Kommer man til byen fra nord, er det mod vest Fregatten Jyllands master og mod øst vindhætten på den gamle maltfabriks skorsten, der ses som de mest markante strukturer.

Middelalderkøbstaden Ebeltoft blev i løbet af 1500- og 1600-tallet en vigtig søfartsby. Da industrialiseringen fra anden halvdel af 1800-tallet tog fart i mange danske provinsbyer, var udviklingen mere afdæmpet i Ebeltoft. Den middelalderlige byplan er derfor stort set intakt: en forlænget landevej, Adelgade, der mod syd deler sig i to grene, Nedergade i vest og Overgade i øst. De gamle gader har rækker af velbevarede bindingsværkshuse fra 1700‑1800-tallet og er sammen med det gamle rådhus på Torvet med til at gøre byen til turistmagnet. Jernbanegade ligger vinkelret på Adelgade, men kun navnet er en mindelse om privatbanen, der gik fra havnen til Trustrup (1901‑68). I dag er Strandvejen langs kysten byens gennemfartsvej, men også Østeralle fører biltrafikken uden om de snævre gader. Nye boligkvarterer med parcelhuse ligger langs vejene nord og syd for byen og op ad moræneskrænten mod øst. Ebeltoft er indkøbs- og oplevelsescentrum for de store sommerhusområder, der ligger langs Ebeltoft Vig og nær Kattegatkysten.

Antallet af specialforretninger er stort i forhold til byens størrelse. Et specielt træk ved byen er en række fredede tangdiger ved kysten, der tidligere skulle beskytte huse og haver mod oversvømmelser. 1970‑2007 var Ebeltoft center i kommunen af samme navn. I de seneste årtier er der fra Ebeltoft kommet en del pendling til Aarhus. Fremtidsplanerne går i retning af at skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen ved Ebeltoft Vig, at skabe en bynær strand ved Fregatten Jylland og at omskabe byens gamle maltfabrik til et kulturelt centrum.

Den historiske bydel i Ebeltoft, der har rødder tilbage i senmiddelalderen, rummer en række ældre bindingsværksbygninger i et eller to stokværk fra 1700- og 1800-tallet.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links