Egebjerg Præstegård ligger nord for kirken i landsbyen Egebjerg. Præstegården er i bindingsværk med teglhængt tag. Til venstre i billedet ses den ene længe af et trefløjet ladeog staldanlæg. Denne længe var tidligere kapellanbolig, men har siden begyndelsen af 1990’erne rummet bl.a. konfirmandstue. Imellem stuehuset og længen anes ét af to lave udhuse. Alle bygningerne er fra 1776, og det samlede præstegårdsanlæg blev fredet i 1964.
.

Der er to historiske præstegårde i kommunen, der begge er fra 1700-tallet: Egebjerg Præstegård i kommunens østlige del og Vallekilde Præstegård i den sydvestlige del.

Højt over landsbyen og med frit udsyn over den fjerne Isefjord udgør Egebjerg Præstegård i sin store have et velbevaret anlæg i samspillet med landskab og kirke. Det fritliggende, teglhængte stuehus fra 1776 og den stråtækte, trelængede avlsgård med tilsluttende fløjhuse udgør en helhed i bindingsværk; stuehuset på høj, tjæret syld og rødt opstolpet, de lavere liggende avlslænger hvidtede. Bygherren, provst og senere slotspræst Andreas Johan Rehling, der havde embede her 1774‑86, udskiftede og flyttede præstegården op på kirkebakken.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde