Geologisk tidslinje for Egedal Kommune.

.

De prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, består hovedsagelig af kalksten fra Danien. Lagene af danienkalk er ca. 25 m tykke, men hvor dybt kalken ligger, varierer meget og bestemmes til dels af den tektoniske Søndersødal, der strækker sig fra Øresundskysten mellem Taarbæk og Vedbæk mod sydvest til Roskilde Fjord nord for Risø. Ved Ganløse og Stenløse ligger danienkalken eksempelvis i 30‑40 m’s dybde, mens den nord for dalen ved Gammel Ølstykke ligger i 30 m’s dybde. Syd for dalen når kalken højere op og ligger her typisk i dybder på 15‑30 m, selv om den stedvis når helt op i 8‑10 m’s dybde.

Oven på de prækvartære lag ligger aflejringer fra sidste istid. Istidslagene består af smeltevandssand og –grus samt moræneler. De varierer i tykkelse, men er ofte op til 35 m tykke. Langs Værebro Å og Stenløse Å samt i Veksø Mose og den sydlige del af Buresø findes ler og tørv, som er aflejret i tiden efter sidste istid.

Grundvand indvindes fra danienkalken samt fra lagene af smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi