Opførelsen af Egeskov krævede ifølge overleveringen en hel egeskov til piloteringen af vandborgen, som stod færdig i 1554. Det imponerende renæssanceanlæg blev yderligere forstærket med de historicistiske ombygninger i 1880’erne med forhøjelse af hjørnetårnene og en ny portbygning. I dag får Egeskov en væsentlig del af sin omsætning fra en række museer og aktiviteter i parken samt festivalen Heartland, der kombinerer musik, samtidskunst, live-samtaler m.m.
.

Syd for Ringe ligger Egeskov omgivet af marker og herregårdens store park. Egeskov spejler sig malerisk i søen omkring hovedbygningen, da den er opført som en såkaldt vandborg, hvor bygningen løfter sig direkte fra vandet.

Egeskov nævnes første gang i 1405 som Egeskovgaard i adelsslægten Skinkels eje. I 1545 giftede den indflydelsesrige Frands Brockenhuus sig til ejerskabet af Egeskov og opførte, med hjælp fra den kongelige bygmester Martin Bussert, den herreborg, som endnu står i dag. Den stod færdig i 1554 og er vidnesbyrd om herregårdene i overgangen mellem forsvarsanlæg og pragtværk.

Bygningen blev opført i røde munkesten på piloterede egepæle i søen og på en sokkel af kampesten. Den er bygget som et dobbelthus, hvor to langhuse med selvstændige saddeltage og kamtakkede gavle deler den ene langside. Dobbelthuset afspejler forsvarsmæssige hensyn. Det ene hus kunne opgives under angreb, foranstaltninger som en indbygget brønd gjorde forholdene bedre ved en eventuel belejring, og bygningen er udstyret med skydeskår og skoldehuller. Ud over de to langhuse består bygningen af to runde hjørnetårne mod øst og et firkantet trappetårn mod vest.

I 1880’erne gennemgik Egeskov en restaurering foretaget af den svenske arkitekt Helgo Zettervall. Her blev bl.a. de to tårne forhøjet, og også bygningens kamtakkede gavle er et produkt herfra.

I 1784 blev Egeskov købt af godsejeren og embedsmanden Henrik Bille og har siden da været i slægtens eje; først som Bille, så som Bille-Brahe og i dag som Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Egeskov har fra 1960’erne været åbent for besøgende og var dermed blandt de første herregårde i Danmark, der gik ind i oplevelsesindustrien. Egeskov er i dag en af Danmarks mest besøgte herregårde og drives af Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille.

Haven

I 1730’erne blev der anlagt en geometrisk renæssancehave med et præcist klippet hækhaveforløb i lind, bøg og avnbøg og en langsgående midterallé. I 1861 tilføjedes en hæklabyrint. Den store have rummer også landskabsgartner H. Flindts landskabelige del fra 1858‑63 og havedele fra 1900-tallet, bl.a. er parterret rekonstrueret i 1962 af den franske havearkitekt Ferdinand Duprat. Rosenhaven fra 1960 er skabt af landskabsarkitekterne Ingver Ingwersen og Erna Sonne Friis, og 1600-tals urtehaven af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen med lysthuse af arkitekt Mogens Lassen.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder