Befolkningsudviklingen i Ejby 1970-2021.
.
Befolkning og areal i Køge Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). * Lille Skensved: En lille del ligger i Solrød Kommune, resten i Køge Kommune. ** Vedskølle: En lille del ligger i Stevns Kommune, resten i Køge Kommune.
.

Ejby er kommunens tredjestørste by med en befolkning på 3.131 og et areal på 1,7 km2. Byen ligger ved landevejen mellem Køge og Ringsted tæt på Vestmotorvejen og er en boligby med omfattende pendling. Fra byen er der mod sydøst 8 km til Køge, mod nord 17 km til Roskilde og mod sydvest 19 km til Ringsted.

Byen ligger i et småbakket morænelandskab med den middelalderlige kirke centralt placeret. I dag er bykernen næsten cirkulært omgivet af parceleller rækkehuse, der ligger i klynger omgivet af stisystemer og grønne kiler. Ejbyvej er den gamle hovedgade med to supermarkeder og enkelte specialforretninger. Efter kommuneplanen skal en fremtidig byvækst især ske ved byfortætning.

Det centrale Ejby, 2020. På kortet ses Ejby Kirke, Ejby Ældrecenter ved Dalbyvej samt Ejby Medborgerhus og Gemsevejens Børnehus. Ejbyvej er byens handelsstrøg. Et nyt parcelhuskvarter er under etablering på Uglevænget. Nordvest i byen ligger Ejby Skole, Ejby Hallen og byens stadion. Nord for kortudsnittet grænser Ejby Skov til idrætsfaciliteterne og mod sydvest ses en lille del af Ejby Sø.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Ejby er tidligst nævnt *1135 (afskrift 1500-tallet) i formen Egby. Et dokument dateret *1248 (afskrift 1494) har formen Ekby, et andet dateret *1299 (afskrift ca. 1440) har formen Munke Eghby. Den ældste form i originaldokument er 1348 Egæby. Yngre former er fx 1474 Egby, 1567 Eygbye, og matriklen 1664 har formen Eggebye. Forleddet er træbetegnelsen, substantivet eg, gammeldansk ēk, og efterleddet er substantivet by. Stednavnets betydning er »byen, hvor der vokser egetræer«. Formen med tilføjelsen Munke afspejler adskillelse fra Ejby ved Rye.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer