Befolkningsudviklingen i Ejby 1921-2020.
.
Det centrale Ejby, 2020. Som en diagonal i kortet over Ejby ses Nørregade, der forbinder kirkebyen med bycenteret ved stationen. De fleste offentlige institutioner ligger nordøst for banen, men stationsbygningen, som nu er lukket, og bycenteret med tæt bebyggelse ligger mod sydvest, hvor hovedgaden fortsætter med navnet Algade. Vestermose Skov blev plantet 1998‑99 som bynær skov.
.
Befolkning og areal i Middelfart Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020). *Gelsted er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger i både Middelfart og Assens Kommuner.
.

Ejby har en befolkning på 2.088 og et areal på 1,9 km2. Byen ligger 15 km sydøst for Middelfart og 29 km vest for Odense og er omgivet af lave, sumpede enge. Foruden tørv er lerforekomster her blevet udnyttet. På en sydvendt skråning midt i den 4 km lange by ligger den ældste bydel med bevarede landsbytræk, herunder kirken; mod syd ligger stationsbyen. Nær motorvejen, der passerer nord om byen, ligger det moderne erhvervskvarter med bl.a. logistikvirksomheder. Et stort antal mobile toiletter er således opstaldet her.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ejby er fra 1440, hvor formen Eyby optræder. I senere belæg findes former som Eybye (1606) og Eibye (1776). Navnet er sammensat af træbetegnelsen eg og substantivet by. Navnet sigter således til en by karakteriseret ved egebevoksning.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byerne i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer