Arkitekturen i Ejby er udtryk for den kraftige byudvikling i løbet af anden halvdel af 1900-tallet med mange huse, som har et relativt enkelt og anonymt arkitektonisk udtryk. Spredt omkring den ældre del af byen ligger der flere sammenhængende områder med parcelhuse opført i anden halvdel af 1900-tallet og begyndelsen af 2000-tallet, og derudover er der flere mindre rækkehusbebyggelser.

En stor del af husene er tidstypiske parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne, der ofte blev opført af typehusfirmaer. Parcelhusene er bygget som længehuse i en etage med et lavt saddeltag med enten tegl eller eternit og træbeklædte gavle. Husene står ofte i blank mur af røde eller gule mursten og har store vinduespartier ved opholdsstuen, mens værelserne har mindre kvadratiske vinduer. Der findes også flere helt nye parcelhuse opført af røde eller gule mursten med helvalmede tage med røde teglsten. Endelig er der huse med træbeklædning malet i forskellige farver, der skaber en vis variation i det arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs mere om Ejby

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur