Ejlby Lunde er unik ved at være en såkaldt konstant landsby, fordi der de sidste 500 år i landsbyen altid har været ni gårde, som ligger jævnt fordelt med lige stor afstand til gaden og med lige meget jord. Landsbyen opstod som en udflytterby fra nabolandsbyen Ejlby. Gårdene var ejet af grevskabet Gyldensteen, som sidst i 1700-tallet foretog en egalisering, dvs. fordelte jorden ligeligt mellem alle ni gårde. Hver fæstegård fik samme mængde agerjord og eng samt betalte samme værdi i forpagtningsafgifter til Gyldensteen og skat til staten. Nordfyns Kommune har udpeget Ejlby Lunde til bevaringsværdigt kulturmiljø.

Videre læsning

Læs mere om historie i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Historie