På sydsiden af Elssø ligger Elsholm, der består af en 50 x 35 m stor oval tårnbanke, der er omgivet af et engområde, der tidligere var en del af søen. Banken er ved en voldgrav delt i to og står ved en dæmning i forbindelse med den nuværende gård Elsholm. Denne ligger på borgens ladegårdsbanke og er delvis omgivet af voldgrave mod vest og syd. Gården tilhørte i 1351 Markuard Rutze, hvis slægt endnu ejede den i 1500-tallet.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder