Det middelalderlige voldsted Elverhøj ligger ved den Mølledam i udkanten af Hadsten, der hører til Kollerup Gods. Hverken den præcise alder eller ejerforholdene i middelalderen kendes for voldstedet.

Voldstedet består af en ca. 5 m høj, omtrent oval banke, der måler 35 m på den længste led. Banken ligger helt ud til mølledammens vand og er til de andre sider omgivet af lavninger, der kan være rester af voldgrave. I dammen mod nordvest ligger en mindre og lavere banke. Herpå er der fremkommet stolpehuller fra forskellige bygninger, mens de eneste spor efter bebyggelse på den større banke er fund af teglbrokker.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder