Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24147
Sted- og lokalitetsnummer
150311-172
Anlæg
Embedsbolig, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Matr.nr. 725 og 726b af Århus bygrunde samt umatr. gadeareal, Rådhusstræde. Den middelalderlige bispegård De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middel- alderlige bispegård må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFormentlig i god stand( underjordisk).
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterEmbedsbolig
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBispegården.
2017
Planlagt byggeri/anlæg - Moesgård MuseumPlanlagt anlæggelse af parkeringspladser.
2017
Museal forundersøgelse - Moesgård MuseumPrøvegravning på og senere overvågning af afgravning på areal nord for Århus domkirke. På området vides den middelalderlige bispegård at have ligget. Der måtte afgraves maksimalt 50 cm. Umiddelbart herunder blev påtruffet intakte spor efter bispegården, der tidligere er afdækket i 1920’erne. Der blev tillige fundet intakte kulturlag, der ikke tidligere er registreret, i den sydlige del af feltet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links