Trafikken drøner ned ad Tuborgvej, hvor Emdrup Sø spejler den klare, blå himmel inde mellem beplantninger og villakvarterer. Formentlig har Emdrupgaard drevet fiskeri i den kunstige sø, som lokalt også kaldtes Lundehussøen, siden 1500-tallet, og efter at godset overgik til kronen i 1573, blev det varetaget af en kongelig fiskemester. Fiskeren havde bolig i Lundehuset, som blev opført i 1620’erne, og da han også fungerede som fuglefænger, blev huset i mange år kaldt Fuglefængerhuset.

.

Emdrup Sø ligger som en lille oase klemt inde mellem den tætte bebyggelse. Den 5,7 ha store kunstige sø opstod som mølledam i ca. 1550 ved en opstemning af Emdrup Bæk, og allerede fra 1570’erne begyndte den at levere vand til København. Søen blev opgivet som vandreservoir i 1855 og fremstår i dag som en lavvandet, rekreativ bysø med en middeldybde på 1,45 m og en størstedybde på 2,3 m. Den modtager vand fra bl.a. Utterslev Mose og Gentofte Sø og er ret næringsbelastet med et forhøjet indhold af især fosfor. Det høje næringsindhold medfører, at vandet bliver uklart, og i 2010 og i 2011 lå sigtdybden om sommeren på hhv. 0,8 og 0,61 m.

Undervandsvegetationen er sparsom og består af børstebladet vandaks og tornfrøet hornblad samt vandmos og trådalger. Der er ingen bredvegetation langs søen, som til gengæld kantes af gamle, høje linde-, pile- og bøgetræer. Søens fiskebestand domineres af skaller, men omfatter også brasen, rudskalle, regnløje og aborre. Blandt lystfiskere er Emdrup Sø desuden kendt for sine store gedder.

Der er registreret ca. 85 forskellige fuglearter ved søen, heriblandt knopsvane, grågås, troldand, gråand, toppet lappedykker og blishøne. Derudover holder hættemåger til på den lille ø ude i søen, hvor de undertiden yngler i træerne, hvilket er meget usædvanligt. Om vinteren benyttes søen som rasteplads af især troldand, men også af stor skallesluger.

Ned mod søens vestbred, på hjørnet mellem Tuborgvej og Emdrupvej, ligger Emdrup Søpark. Den lille park blev anlagt 1929‑31 med græsarealer og gangstier i tilknytning til det tidligere Emdrupgaards (i dag Emdrupborg) barokke landstedshave. En lang lindeallé samt et cirkulært lindelysthus står endnu, ligesom de lavninger, hvor der tidligere lå fire fiskedamme, stadig kan ses.

For at bevare arealerne som et grønt rekreativt område blev søen og parken fredet i 1963. Allerede i 1948 var de gamle træer langs søen dog blevet fredet, om end flere af dem i dag er væltet og kan ses liggende i vandkanten.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommune landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande