Enø Overdrev set fra sydøst. I baggrunden kan man lige ane Enøs østligste gård, og det er nordvest for denne, at selve øen Enø med sine store sommerhusområder ligger. Nord for overdrevet ligger et område med flere øer, vadeflader og lavvandede områder, som har stor betydning for fuglelivet.
.
Sandstranden på Enø er en af kommunens mest populære badestrande på grund af det fine sand. Den ligger tæt på et stort sommerhusområde og nær den folkekære Græshoppebro, som ses i baggrunden. Broen forbinder Enø med Sjælland. Stranden på Enø blev nærmest landskendt i 2015, da tre cirkuselefanter skulle bade på stranden. Det endte brat, da en af elefanterne gik amok og smadrede en bil.
.

Enø er en 340 ha stor ø, som indgår i den sydsjællandske dobbeltkyst, hvor den adskiller Smålandsfarvandet og Karrebæk Fjord. Øen er ca. 5,5 km lang og består af to kerner af istidsaflejringer, der er svejset sammen og udbygget af marint forland. Istidsaflejringerne ligger på den nordvestlige del af øen, der er tæt bebygget. Kysten er her stenet og lettere eroderet, og stranden er smal. Nordvest for istidsaflejringerne, op mod Karrebæksminde, er der et lavtliggende marint forland, hvor Enø Camping ligger. Kysten af det marine forland er lettere eroderet, men her findes en sandet strand, og der er sand på det indre strandplan. Sedimentfordelingen omkring nogle stenhøfder viser, at sedimenttransporten er mod nordvest. Sydøst for istidsaflejringerne ligger et kort, smalt drag til en anden mindre istidsaflejring, hvor der kun ligger enkelte gårde. Den sydligste del af Enø består af flere generationer af krumoddedannelser med mellemliggende afsnørede strandsøer, som illustrerer, hvordan øen er vokset i nyere tid. Sedimenttransporten i denne ende af øen er sydgående. Mængden af sand på strandplanet øges i sydlig retning, og revlebæltet når en bredde på flere hundrede meter mellem Enø og Dybsø.

Enø har haft en af de syv oprindelige bestande af klokkefrøer, som tidligere var vidt udbredt omkring hele Smålandsfarvandet. Men frøerne har ikke kunnet overleve i sameksistens med de mange sommerhuse, og gentagne forsøg på at redde bestanden er mislykkedes. Til sidst var bestanden så indavlet, at den ikke kunne producere levedygtige individer. Næstved Kommune har derfor, i samarbejde med Zoologisk Have i København, krydset gener ind fra bestanden på Knudshoved Odde. De nye frøer er blevet flyttet til nygravede vandhuller ved Rønnebæksholm Fælled i hhv. 2014 og 2016. Herfra kan de på sigt blive genudsat på Enø, når bestanden er blevet stabil nok.

Det 68 ha store Enø Overdrev på øens sydøstligste del blev i 1953 fredet af ejerne af de syv gårde på Enø, som havde området til fælles græsning. Formålet var at bevare den smukke og uberørte natur, og ejerne har også sørget for at bevare græsningen gennem alle årene. På overdrevet findes engensian, strandnellike, strandmandstro, strandkål, fliget vejbred og mange andre strandengsplanter. Den tidligere feriekoloni, der er nabo til Enø Overdrev, blev i 2017 købt af Næstved Kommune for at etablere et offentligt støttepunkt til friluftslivet, og Enølejren er blevet et populært udflugtsmål. Den stigende færdsel på Enø Overdrev har fået ejerne til at opsætte et hegn, så det nu kun er muligt at færdes langs kysten. Ynglefuglene på overdrevet er gået en del tilbage siden begyndelsen af 1990’erne, bl.a. som følge af menneskelige forstyrrelser og hunde. Klyde, havterne, knopsvane, gravand, gråand, strandskade, stor præstekrave, vibe og rødben yngler her, ligesom digesvaler yngler talrigt i klinterne længere mod nord.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster