Efter anlæggelsen af Tange Sø kunne vandkraften fra Gudenå udnyttes af Tangeværket. Vandet strømmer igennem de tre porte og under maskinhallen, som i dag indgår i Energimuseets formidling. Her kan museets besøgende se de tre oprindelige generatorer fra 1920, der stadig omdanner vandkraften til el, som sendes ud til de jyske forbrugere.
.

Energimuseet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med landsdækkende ansvar for de naturvidenskabelige, teknologiske, kulturhistoriske og miljømæssige aspekter ved energi i nyere tid. Museet er beliggende ved Tangeværket, ca. 2,5 km sydvest for Bjerringbro. Museet åbnede i 1984 og drives som selvejende institution med støtte fra bl.a. elforsyning, elbranche og private fonde. Det rummer bl.a. interaktive udstillinger og undervisningstilbud for skoler. Emner som kulturlandskabet med opstemningen af Gudenå ved Tange Sø, vandkraftværket og funktionærboligerne indgår i formidlingen af elektricitetens revolutionerende betydning for såvel produktionen som husholdningerne i 1900-tallet. Blandt attraktionerne er møllehatten fra den berømte Gedsermølle og et højspændingslaboratorium, hvor museet dagligt eksperimenterer med lyn.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv