Efter flere besigtigelser blev Engelsborgruinen undersøgt arkæologisk i årene 1944‑47 samt igen i hhv. 1985 og 2005 og er desuden blevet restaureret ad flere omgange i perioden 1985‑2005. Anlægget består af borgtårn, flankemure og en indre voldgrav. På ydersiden af de to flankemure har der været bygget bradbænke, og en ydre, i dag stort set ikke synlig, voldgrav har ligeledes været en del af komplekset.

.

På Slotø i Nakskov Fjord ligger Engelsborgruinen. Borgen menes at være grundlagt af kong Hans i 1509, og i 1500 og 1600tallet var Engelsborg et befæstet skibsværft. Det fungerede både som byggested for orlogsskibe og som borganlæg med administrative funktioner.

Værfts og borgbygninger blev opført sideløbende med bygningen af de første skibe, Engelen og Maria. Komplekset har bestået af bradbænke (en plads, hvor skibe kunne besigtiges og repareres) samt to flankemure, der i V-form løb ud fra et toetagers kanontårn. Mod landsiden blev der desuden opført en indre og ydre voldgrav.

I 1523 ophørte Engelsborgs administrative funktioner, mens værftsaktiviteterne fortsatte. Efter lybækkernes angreb på Engelsborg i 1534 ophørte dette virke formentlig også. Først i 1623 befalede Christian 4. skibsbyggeriet genoptaget, og arbejdsskure samt værksteds og boligbygninger blev opført. Efter en periode på ti år, hvor de fire orlogsskibe Store Sophia, Kronfisken, Lammet og Norske Løve blev bygget, blev værftsaktiviteterne igen indstillet. Fæstnings og værftsbygningerne begyndte at forfalde, og brugbare bygningsmaterialer blev genanvendt.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder