Englænderskansen blev anlagt i 1808 under Englandskrigen (1807‑14). De fredede rester af skansen, som ligger på Kulhuse Havn, består af en ca. 35 × 35 m stor banke omgivet af en 5 m bred, våd grav og en lav ydervold. Banken er op til 3 m høj og kantes af et lavt brystværn. Skansen var bestykket med to kanoner og udgjorde den ene del af et fæstningsanlæg, der i forening med Sølagerskansen på fjordens nordside skulle sikre den smalle sejlrende mellem Kulhuse og Sølager. Fæstningen indgik i et netværk af skanser og batterier i området, der havde til opgave at beskytte indsejlingen til Isefjord og Roskilde Fjord samt sikre kanon- og krudtfabrikkerne i Frederiksværk.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv