Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361611
Sted- og lokalitetsnummer
080407-117
Anlæg
Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Metal, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Udateret (dateret 900 e.Kr. - 1099 e.Kr.); Jordfæstegrav, Udateret (dateret 900 e.Kr. - 1099 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: 318a og umatr. gadeareal (Sct. Knuds Plads) af Odense bygrunde. Sct. Albani kirke. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Albani kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

Undersøgelseshistorie

1536
Registrering via historisk dokumentation - Odense Bys Museer
1982
Museal udgravning - Fyns Stiftsmuseum
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1985
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUnderjordisk ruin af Sct. Albani kirke. Intet at bemærke, underjordisk ruin.
1993
Beskadigelse/hærværk - Bymuseet Møntergården
1993
Museal besigtigelse - Bymuseet Møntergården
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2000
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Odense Bys Museer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links