Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Amager Øst og Københavns Kommune, 2017.

.

På Vindmøllevej 6 ligger Amager Bakke, et forbrændingsanlæg med rekreativt område og en 75 m høj skibakke, der slynger sig fra det højeste punkt, hvorfra man også kan nyde udsigten over byen og Øresund. Amager Bakke, der stod færdigt i 2019, er hjemsted for Amager Ressourcecenter, ARC, og ejes af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Tårnby Kommuner.

.

Amager Øst var i efterkrigstiden et af Københavns industriområder. Men i slutningen af 1900-tallet flyttede de fleste industrivirksomheder og efterlod kvarterer, der i perioder var præget af forladte bygninger. Den gode beliggenhed tæt på Københavns centrum tiltrak imidlertid nye typer virksomheder inden for bl.a. it, telekommunikation, tv-produktion og forretningsservice.

Detailhandelen er koncentreret omkring Amagerbrogade og Amager Centret, der er indrettet med butikker i en tidligere industribygning. De øvrige erhverv ligger primært omkring Uplandsgade, den østlige ende af Holmbladsgade og området mellem Strandlodsvej og Amager Strandvej.

Selv om antallet af arbejdspladser i bydelen er øget i de senere år, er Amager Øst med ca. 16.000 arbejdspladser blandt de københavnske bydele, der har færrest arbejdspladser. Den største gruppe af virksomheder er i handel, service og oplevelseserhverv, der tegner sig for 31,5 % af beskæftigelsen, mens forskning, rådgivning og forretningsservice står for 23,5 %. Med 17,3 % inden for transport, forsyning og bygge og anlæg er Amager Øst den bydel, der har den største andel af sin beskæftigelse i disse brancher. Det offentlige spiller med 22,6 % en mindre rolle for beskæftigelsen end i kommunen som helhed.

Gennemsnitsindkomsten i Amager Øst er før skat 301.000 kr. (2017) og dermed lidt under gennemsnittet for hele Københavns Kommune (320.000 kr.). Den familiefordelte nettoformue er 1.436.000 kr. mod et gennemsnit for kommunen på 1.527.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt indkomst- og uddannelsesniveau. Her er Amager Øst placeret i den næstlaveste gruppe ligesom kommunen som helhed. Andelen af befolkningen, der er i arbejdsstyrken, var i 2018 på 60 %, hvilket var ca. 2 % højere end i hele kommunen.

De største arbejdspladser i bydelen

Blandt de største virksomheder i Amager Øst er en af de få tilbageblevne industrivirksomheder Xellia Pharmaceuticals, der med hovedsæde i Dalslandsgade producerer antibiotika, som anvendes til behandling af infektionssygdomme. Virksomheden, der er ejet af Novo Holdings, beskæftiger i og uden for Danmark ca. 1.700 medarbejdere (2019).

Teleselskabet Telia har ca. 800 medarbejdere i Danmark og dansk hovedsæde i Holmbladsgade. På samme gade har Maersk Tankers siden 2019 haft sit globale hovedkvarter. PostNord Danmark har sit hovedsæde og et distributionscenter på Hedegaardsvej ved Femøren. Hele PostNord Danmark havde i 2019 ca. 6.300 medarbejdere.

Blandt de større offentlige arbejdspladser er den kommunale affaldshåndteringsvirksomhed Amager Ressourcecenter samt Amagerdelen af Amager og Hvidovre Hospital.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked