Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Amager Vest og Københavns Kommune, 2017.

.
Ørestad Station ligger mellem domicilet for medicinalfirmaet Ferring (til højre i billedet), domicilet for rådgivningsfirmaet Rambøll og hotellet Crowne Plaza (bagerst). Fra Ørestad Station afgår regionalt og mod Malmø i Skåne og mod Sjælland.
.

Det karakteristiske AC Hotel Bella Sky Copenhagen i Ørestad er konstrueret af to tårne, der i 75 meters højde er forbundet af en gangbro. Tårnene hælder 15 grader til hver side, hvorved udsigten fra begge optimeres. Med Bella Sky, der blev indviet i 2011, blev kommunens samlede hotelkapacitet udvidet med 300.000 årlige overnatninger. Arkitekten bag er 3XN.

.

Amager Vest har to store erhvervsområder: Ørestad og Islands Brygge. Ved årtusindskiftet var der meget lidt erhvervsliv begge steder. Industrien havde forladt Islands Brygge. Havnefronten var præget af tomme erhvervsbygninger og grunde, og Ørestad var endnu ikke kommet i gang.

Siden er de to områder blevet totalt forandrede og har været igennem en kraftig vækst både befolkningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Allerede i 2017 arbejdede over 44.000 personer i Amager Vest, der var blevet Københavns fjerdestørste erhvervsområde med potentiale til at blive endnu større, da udbygningen af de to områder ikke er afsluttet.

Fire store arbejdspladser flankerer bydelsgrænsen ved Amager Boulevard. Det er Kommunernes Landsforening, fagforbundet HK, revisionsselskabet Deloitte og softwarevirksomheden SimCorp. I de gamle industribygninger i Njalsgade er der opstået en klynge af mindre, kreative virksomheder, der bl.a. omfatter webproducenter, tv-produktion og computerspil. Islands Brygge har også en række kommunale og statslige arbejdspladser og rummer hovedsædet for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tæt ved ligger også Statens Serum Institut.

Ørestad har fået et stort og varieret erhvervsliv med virksomheder inden for rådgivning og it samt engroshandel med især medicinalprodukter og levnedsmidler. Den rummer også messecenteret Bella Center Copenhagen og flere store hoteller samt butikscenteret Field’s.

Blandt de første store byggerier i Ørestad var opførelsen af DR Byen, der ligger lige syd for IT-Universitetet og for Søndre Campus, der er Københavns Universitets største campusområde.

I modsætning til de øvrige københavnske bydele er forskning, rådgivning og forretningsservice den største sektor med 37,1 % af beskæftigelsen, mens handel, service og oplevelseserhverv tegner sig for 29,7 % og de offentlige arbejdspladser for 26,2 %.

Gennemsnitsindkomsten i Amager Vest er før skat 325.000 kr. (2017), som er tæt på gennemsnittet for hele Københavns Kommune på 320.000 kr. Den familiefordelte nettoformue er 1.529.000 kr., som også er tæt på gennemsnittet for kommunen på 1.527.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt indkomst- og uddannelsesniveau. Her er Amager Vest placeret i den næsthøjeste gruppe ligesom Østerbro og Vanløse.

Andelen af befolkningen, der er i arbejdsstyrken, er 57 % og dermed næsten som i hele Københavns Kommune. De øvrige 43 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse.

De største arbejdspladser i bydelen

Bydelens største private arbejdspladser er hovedsædet for den verdensomspændende rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Gruppen (med ca. 1.500 medarbejdere i Ørestad), revisionsselskabet Deloitte, det danske hovedsæde for Nordea samt medicinalfirmaerne Ferring Pharmaceuticals og AJ Vaccines (der tidligere var en del af Statens Serum Institut). Blandt de store offentlige arbejdspladser er DR, Statens Serum Institut, Københavns Universitets Søndre Campus, IT-Universitetet og Psykiatrisk Center Amager.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked