Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Bispebjerg og Københavns Kommune, 2017.

.

Bispebjerg er i høj grad præget af offentlige virksomheder. Over halvdelen af de ca. 21.000 (2017) beskæftigede i bydelen er ansat i en offentlig virksomhed, og de offentlige virksomheder hører til de største arbejdspladser i bydelen.

Bispebjerg har 5,6 % af kommunens arbejdspladser, mens 8,9 % af befolkningen bor i bydelen. Der er således mange, der pendler til arbejde i andre bydele eller kommuner.

Blandt de private virksomheder er den største gruppe inden for detailhandel og service, som sammen med oplevelseserhverv tegner sig for 21,3 % af den samlede beskæftigelse i bydelen. Her er også en del virksomheder inden for forskning, rådgivning og forretningsservice, der tilsammen står for 19,7 % af beskæftigelsen.

Blandt de ti københavnske bydele har Bispebjergs beboere den laveste gennemsnitlige indkomst før skat på 255.000 kr. (2017) mod et gennemsnit for kommunen på 320.000 kr. Det samme gør sig gældende for den familiefordelte nettoformue, der er på 837.000 kr. mod et gennemsnit for kommunen på 1.527.000. Den lave formue hænger sammen med, at store dele af befolkningen bor i lejeboliger.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt indkomst- og uddannelsesniveau. Bispebjerg er på alle parametre placeret i den nederste gruppe på linje med bl.a. Brønshøj-Husum.

I alt er 56 % af befolkningen i Bispebjerg i arbejdsstyrken mod ca. 58 % for hele kommunen. De øvrige 44 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse.

De største arbejdspladser i bydelen

Bydelens største arbejdspladser er offentlige, og heraf er Bispebjerg Hospital den største med ca. 3.200 ansatte. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ca. 260 ansatte på Rentemestervej. Flere af de store private virksomheder ligger på Strødamvej, herunder Egmont Publishing A/S (en del af Egmont-koncernen) samt det danske hovedsæde for den tyske medicinalkoncern Boehringer Ingelheim. Lagkagehuset med over 100 bagerbutikker i ind- og udland har sit hovedsæde på Dortheavej. På Fruebjerg har iværksættermiljøet Symbion en af sine afdelinger, der huser flere hundrede startups og projekter.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked