Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Brønshøj-Husum og Københavns Kommune, 2017.

.

Blandt de ti københavnske bydele har Brønshøj-Husum færrest arbejdspladser. Bydelen tegner sig kun for knap 2 % af Københavns Kommunes arbejdspladser. Heraf er langt de fleste på offentligt ejede institutioner inden for plejesektoren, børnepasning og undervisning, og i alt udgør den offentlige beskæftigelse 41,4 % af bydelens arbejdspladser. Da antallet af erhvervsaktive i bydelen langt overstiger antallet af arbejdspladser, er der en stor pendling til de øvrige bydele og kommuner i omegnen.

Langt den største del af de private arbejdspladser findes inden for handel, service og oplevelseserhverv, som tilsammen tegner sig for 26,9 % af beskæftigelsen. Det er små virksomheder især inden for detailhandel, caféer og restauranter. Den tredjestørste branche er industrien, der tegner sig for 14,7 % af beskæftigelsen, og størstedelen kan henføres til en enkelt stor virksomhed – Radiometer Medical.

Brønshøj-Husums indbyggere har i gennemsnit en indkomst på 290.000 kr. (2017) før skat og ligger dermed under gennemsnittet for Københavns Kommune på 320.000 kr.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne og de københavnske bydele i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive og indkomst- og uddannelsesniveau. Brønshøj-Husum er på alle parametre placeret i den laveste af de fire grupper.

Erhvervsfrekvensen blandt de 16-66-årige er på 70 %. Dermed er den en af de to laveste blandt bydelene og ligger noget under gennemsnittet for Københavns Kommune. Det hænger bl.a. sammen med, at bydelen har en højere andel af personer på overførselsindkomster og af børn og unge under uddannelse. Af samme grund er kun 50 % af befolkningen i arbejdsstyrken mod ca. 58 % i hele Københavns Kommune.

De største arbejdspladser i bydelen

Bydelens største private arbejdsplads er Radiometer Medical, der producerer apparater til sundhedssektoren, bl.a. til måling af forskellige stoffer i blod. Virksomheden har globalt hovedkvarter og en del af sin produktion på Åkandevej ved Utterslev Mose og beskæftiger globalt ca. 3.400 medarbejdere, heraf ca. 1.000 i Danmark.

De største arbejdspladser inden for det offentlige er inden for plejesektoren og omfatter bl.a. demenscenteret Pilehuset, plejecenteret Egebo og Center for Rehabilitering og Akutpleje, der alle ligger i Bystævneparken. Andre store offentlige arbejdspladser er bydelens fem folkeskoler og Nørre Gymnasium på Mørkhøjvej.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked