Badeliv på Fanø i 1910’erne. Fra 1882 stod badevognene på stranden, og de blev brugt til omklædning og til at køre badegæsterne direkte i havet. Badevognene var forbeholdt dem, der havde betalt en kurtakst, og i begyndelsen var det obligatorisk at benytte dem.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Fanø Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2017.
.

Tabel 1. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Fanø Kommune og hele landet i 2017.

.
Fanø Nordsøbad med Kurhotellet fra 1892 og Hotel Kongen af Danmark fra 1893 var centrum for den stort anlagte turisme på Fanø, der inkluderede store baller, adelige fra hele Europa, golfbaner og racerløb på stranden. Foto: 1935.
.

Kommunens erhvervsliv betjener hovedsagelig det lokale marked, som er præget af den store turisme. Fanø er den kommune i landet, hvor turisme betyder mest. Sommerhusudlejning til tyske turister er hovedgrundlaget; ifølge VisitDenmark var turismeandelen af den samlede økonomi i 2017 på 32,3 % på Fanø, mens Læsø Kommune med 11,5 % havde den næsthøjeste andel. På landsplan udgjorde turismen tilsvarende 2,3 % af økonomien. Der er tre hovedgrupper blandt de erhvervsaktive på Fanø. Den ene gruppe er pendlerne, der arbejder på fastlandet og her hovedsagelig i Esbjerg. Den anden gruppe er de øboere, der lever af turismen, mens den tredje store gruppe er de kommunalt ansatte inden for især sundhed, socialområdet og uddannelse.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der på Fanø 892 personer (16‑64-årige), der arbejdede på 238 arbejdssteder. I forhold til regionen som helhed er en langt større andel ansat i handel, service og oplevelseserhverv, mens der er en væsentlig mindre andel inden for de primære erhverv og industri.

Den direkte beskæftigelse i turismeerhvervene – hoteller, restauranter, feriehusudlejning og oplevelseserhverv – udgjorde i november 2017 alene 18,2 % af den samlede beskæftigelse, men andelen er væsentlig større i højsæsonen om sommeren. De største brancher inden for turismen er hoteller og restauranter med knap 10 % af beskæftigelsen samt feriehusudlejning, der sammen med ejendomshandel udgør 6,7 % af beskæftigelsen. I 2019 havde Fanø 838.687 registrerede overnatninger, og heraf var der ifølge VisitDenmark 79 % udenlandske gæster, der helt overvejende kom fra Tyskland. Den vigtigste del var feriehusudlejningen med 672.341 overnatninger. Turismen giver også arbejdspladser inden for handel, transport, bygning og vedligeholdelse af sommerhuse samt rengøring.

Handelen tegnede sig i 2017 for 23,3 % af beskæftigelsen, og her er de to største virksomheder SuperBrugsen Nordby og Fanø Supermarked ApS. Fanø har en mindre gruppe små virksomheder inden for fødevareproduktion, der tegner sig for 2 % af beskæftigelsen. Fanø Laks producerer koldrøget laks til en række butikker landet over, mens Fanø Bryghus leverer øl til danske butikker og har en mindre eksport. Kommunen selv tegner sig for en andel på 30,8 % af de beskæftigede, hvilket næsten er på linje med regionen og hele landet.

Turisme

Den kommercielle badeturisme begyndte på Fanø i sidste halvdel af 1800-tallet. Idéen om saltvandets helbredende virkning havde spredt sig i Europa i løbet af 1700-tallet og skabt en ny form for turisme, nemlig badeturismen. I 1851 etablerede Peder Duysen en lille badeanstalt, kaldet et »svømmehus«, ved havnen i Nordby. Få år efter blev stedet betegnet som en egentlig søbadeanstalt, og Duysen byggede et hotel til det stigende antal gæster. I 1879 byggede skibsfører N.H. Svarrer og A.S. Ankersen en egentlig badeanstalt med en restauration ved det, der dengang kaldtes Vesterstranden, og der blev anlagt en vej. Med anlæggelsen af Esbjerg Havn fra 1868 og etableringen af en jernbane til den nye by Esbjerg blev adgangen for badegæsterne lettet.

Et internationalt badested

I 1892 blev aktieselskabet Fanø Nordsøbad A/S stiftet af et konsortium bestående af danske, tyske, engelske og østrigske investorer. Reelt var Nordsøbadet dog på tyske hænder, idet de tyske investorer havde magten i selskabet. I 1904 kom badet på danske hænder og skiftede navn til Fanø Vesterhavsbad.

Fanø Nordsøbad A/S var et badested i den absolutte luksusklasse, der skulle tiltrække Europas elite med sine moderne faciliteter. Det var pålagt gæsterne at følge et striks badereglement, bl.a. skulle alle badets gæster benytte de hestetrukne badevogne til omklædning, og ingen måtte bevæge sig på stranden i badetøj. Ved badets begyndelse blev vognene betragtet som yderst moderne. Siden blev de ikoner for et nostalgisk turistblik. De fleste blev ødelagt under Besættelsen 1940-45, men der blev bygget nye efter krigen, og de eksisterede frem til begyndelsen af 1960’erne.

Turistlandskabet

Fanø Nordsøbad A/S stod bag opførelsen af Kurhotellet, som var færdigt ved åbningen i 1892. De to øvrige store hoteller, Strandhotellet og Hotel Kongen af Danmark, blev bygget af lokale investorer fra hhv. Fanø og Esbjerg i 1892 og 1893. De prangende villaer omkring badet blev hovedsagelig opført af private. Badet voksede voldsomt i de første år. Kurhotellet var indrettet med 30 værelser med udsigt til havet. Senere blev der opført to tilbygninger. Antallet af gæster til badet steg fra ca. 800 i 1892 til 2.000 i 1895. Badet blev desuden udbygget med villaer og logihuse, hvoraf mange var ejet af rigmænd fra Hamborg.

Arkitekturen omkring badet var præget af den tyske indflydelse. Mange af de såkaldte tårnvillaer, der skød op omkring århundredeskiftet, var samlet og rejst på Fanø, men tømrer og snedkerarbejdet var udført i Tyskland. Litteraturkritikeren Georg Brandes sammenlignede i 1896 byggestilen med byggeriet i en storby som Berlin. Han mente ikke, at det var tilpasset hverken Fanøs traditionelle byggestil eller den omgivende natur. Hotellernes stil blev opfattet som tung, og mange af villaerne bragte med deres synlige trækonstruktioner, tårn og spir mindelser om lige dele schweizeridyl og norsk dragestil.

Først i 1930’erne begyndte en anden nostalgisk byggestil at sætte sit præg på badet. Her etableredes bl.a. sommerhusområdet Sønderklit i øens traditionelle byggestil, som den kendes fra længegårdene fra 1700- og 1800-tallet i Nordby og Sønderho. Også Klitbyen, der lå mod øst, var udtryk for ønsket om et stramt udtryk, her med udgangspunkt i Bedre Byggeskik. Harald Peters tegnede en mindre sommerhusklynge, der bestod af de såkaldte A-huse med stråtag, som gik helt ned til jorden på begge sider, og træhytter med tegltag. Også her var der referencer til en tidligere byggeskik, nemlig de gamle fiskerboder.

I årene 1933-35 blev der opført en klynge sommerhuse i kolonihavestil ved Rindby Strand, kaldet »De fattiges paradis«. Beboerne var primært esbjergensere. Også Sønderho var omkring århundredeskiftet blevet opdaget af turister, og i 1890’erne var der blevet etableret en badeanstalt drevet af Fanø Nordsøbad. Her kørte badevogne ligeledes gæsterne ned i vandet ved Hønen, Fanøs sydligste spids. Byen appellerede dog mere til de gæster, der skyede det overrendte Vesterhavsbad og søgte ly for masseturismen. Frem til 1951 havde Sønderho sin egen turistforening.

Aktiviteter og adspredelse

Badegæsterne på Fanø søgte ikke kun sundhed og velvære, mens også underholdning og adspredelse. Allerede ved Nordsøbadets etablering var der tænkt på koncerter, recitationer og lignende, og der kom løbende nye tilbud, bl.a. for at holde hånden under badets skrantende økonomi. Omkring århundredeskiftet forsøgte man at etablere en egentlig sejlsportsaktivitet, men strømforholdene viste sig uegnede. I 1898 blev der anlagt en golfbane ved badet, og i 1920’erne var ridning på såvel heste som æsler en almindelig adspredelse.

De internationale motorløb, der fandt sted på Fanø i perioden 1919-24 trak tusindvis af gæster til. Ved det første løb i 1919 deltog 500 biler, og 15.000 mennesker blev på en enkelt søndag fragtet til øen med færgen. Løbene besøgtes af flere internationale stjerner, bl.a. den engelske racerkører Malcolm Campell, der deltog i 1923 med sin 18-liters og 350 hk store Sunbeam racervogn, kaldet Bluebird. Med en fart på 219 km i timen satte han rekord på Fanø. Løbene fik dog en brat afslutning, da en dreng under et løb blev ramt af et løbsk hjul og omkom. I efterkrigstiden voksede campingpladserne frem. En af øens første campingpladser, Rindby Camping, blev etableret i 1955 af Anne-Lise Laxager. Campingpladsen skilte sig ud, ved at den var målrettet børnefamilier, bl.a. med ansættelse af en pædagogstuderende, der kunne aktivere børnene. I 1959 fulgte en campingplads ved Sønderho, ligesom der i samme tidsrum opstod flere feriekolonier.

Pendling

Omkring halvdelen af kommunens beskæftigede pendler til arbejdspladser på fastlandet. Opgjort i november 2017 var det 714 personer, svarende til 47 % af alle i beskæftigelse. Heraf pendlede de fleste til arbejde i Esbjerg (493). Omvendt var der 271 personer, der i november 2017 pendlede til Fanø; de kom i hovedsagen fra Esbjerg Kommune. I sommersæsonen pendler væsentlig flere til Fanø for at arbejde i turisterhvervene.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 2. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Fanø Kommune, Region Syddanmark og hele landet.

.

Ved udgangen af 2017 var 46,6 % af kommunens befolkning i arbejdsstyrken (se Tabel 2). Det er noget mindre end andelen for både regionen og landet som helhed. De øvrige 53,4 % var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Andelen, der modtog alderspension, var klart over regions og landsniveauet. For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 78,1 %, hvilket er lidt over niveauet for både regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 322.000 kr. i 2017 ligger kommunens borgere tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige disponible indkomst var i 2017 på 241.000 kr. og dermed højere end landsniveauet og samtidig den højeste blandt kommunerne i Region Syddanmark. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.307.000 kr. og dermed en hel del over landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. Også målt på borgernes formuer havde Fanø Kommune det højeste niveau i Region Syddanmark, mens uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten var 25,8 (2018) og dermed lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked